Het Dolhuys

Als dramaturg mag ik meedenken over de vernieuwing van Het Dolhuys – Museum van de geest. Het is mijn taak om gedurende het theoretische proces van het vormgeven, vernieuwen en ontwikkelen van het museum de kernvisie en -waarden te bewaken en daarnaast structuren en samenhang tussen thema’s aan te geven in een uiteindelijk dramaturgisch advies. Ik functioneer tijdens de brainstormsessies als klankbord voor reflectie en dialoog met de betrokkenen. Ook denk ik als ervaringsdeskundige mee over het thema ‘stigmatisering’.