Het Dolhuys

Als dramaturg mocht ik meedenken over de vernieuwing van Het Dolhuys – Museum van de geest. Het was mijn taak om gedurende het theoretische proces van het vormgeven, vernieuwen en ontwikkelen van het museum de kernvisie en -waarden te bewaken en daarnaast structuren en samenhang tussen thema’s aan te geven in een uiteindelijk dramaturgisch advies. Ik functioneerde tijdens de brainstormsessies als klankbord voor reflectie en dialoog met de betrokkenen. Ook dacht ik als ervaringsdeskundige mee over het thema ‘stigmatisering’.